• MZC-20E Kısa Devre Empedans Test Cihazı

 • MZC-310S Kısa Devre Empedans Test Cihazı

 • MZC-306 Kısa Devre Empedans Test Cihazı

 • MZC-304 Kısa Devre Empedans Test Cihazı

 • MZC-320S Kısa Devre Empedans Test Cihazı

 • MZC-330S Kısa Devre Empedans Test Cihazı

Kısa devre empedansının ölçümü:

 • Kısa devrelerin düşük empedans değerlerinin ölçümü(0.1 mΩ çözünürlükte); 230 V gerilimde 150 Amper akım ile maksimum 440 V gerilimde 280 Amper akım ile,
 • 230 V gerilimde 23 A akım , 440 V gerilimde 42 Amper ile ölçüm
 • Nominal gerilim güç sistemlerinde ölçüm: 220/380 V ve 230/400 V ve 45 ... 65 Hz frekansları,
 • Kısa devre ölçümü: faz-faz, faz-koruyucu, faz-nötr,
 • Kısa devre akım hesaplamalarında faz ve faz-faz voltajı arasındaki farklar,
 • Test kablosu uzunluğu değişimi seçimi (23/42 A ölçümü)
 • Dört kutuplu yöntem, test kablosu kalibrasyonuna gerek yoktur (150/280 A ölçüm),
 • Kısa devre empedansı bileşenlerini ölçme ve görüntüleme: direnç Rs ve reaktans Xs

Diğer özellikleri:

 • Olası dokunma gerilimi veya şok dokunma gerilimi ölçümü (1 kΩ direnç ile)
 • Frekans ölçümü
 • 0 V - 440 V aralığında AC gerilim ölçümü
 • 990 ölçüm sonucunun dahili hafızasında saklama ve bilgisayara verilerin aktarımı

Karşıladığı standartlar:

 • EN 61010-1 (güvenlikle ilgili genel şartlar)
 • EN 61010-031 (güvenlikle ilgili özel şartlar)
 • EN 61326 (elektromanyetik uyumluluk)
 • EN 61557 (ölçüm aletleri için gerekenler)
 • HD 60364-6 (ölçüm performansı - kontrol)
 • HD 60364-4-41 (ölçüm performansı - elektrik çarpmasına karşı koruma)
 • EN 04700 (ölçüm performansı - Kaba kontrol testleri) 

Gerilim Ölçümü (True RMS)

Kademe

Çözünürlük

Doğruluk

0...440V

1V

±(2% m.v. + 2 digits)

Kısa devre akım ölçümü

IEC 61557standardına uygun ölçüm aralığı Zs: Un=230 V 115; 0 A…32.0 kA;

Un=400 V; 200A…55,7kA

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

115,0...199,9A

0,1A

Zs doğruluğuna bağlı

200...1999A

1A

2,00...19,99kA

0,01kA

20,0...199,9kA

0,1kA

200kA...*

1kA

UST dokuma gerilimi ve UT çarpılma dokuma gerilim ölçümü

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0...100V

1V

±(10% m.v. + 2 digits)

Ürün Fotoğrafları