• MRU-30 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200GPS Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-21 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-20 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-10 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120-HD Toprak Direnç Test Cihazı

MRU-30 cihazı aşağıdaki ölçümleri sağlar:

 • 3 - 4 kutuplu yöntem ile toprak direncinin ölçümü
 • Klamp kullanılarak toprak direncinin ölçümü (paralel topraklamadan etkilenmez, paslı bağlan noktalarını açmaya gerek kalmaz)
 • Eş potansiyel bağlarının devamlılığı ve iletkenlerin koruması
 • Çift klamp kullanarak (topraklama ölçümleri için yardımcı probların kullanımı olmadığında)
 • Toprak direnci ölçümü

                                   

Diğer Özellikler:

 • Yardımcı elektrotlar kullanarak toprak direnci ölçümü
 • Klamp ve yardımcı elektrotlar kullanarak toprak direnci ölçümü (birden fazla topraklama için)
 • Çift klamp kullanarak toprak direnci ölçümü (yardımcı probların kullanımı mümkün olmadığında)
 • Zemin direnci ölçümü (Wenner metodu)
 • Koruyucu bağlantıların ve eş potansiyel baralarının sürekliliğinin ölçülmesi: EN 61557-4 standardına göre - otomatik sıfır fonksiyonlu - akım ≥ 200 mA
 • Yardımcı elektrotlar RS ve RH için direnç ölçümü,
 • Gürültü gerilimi ölçümü (parazit)
 • Gürültü geriliminin varlığında 50Hz ve 60Hz frekans şebekelerde ölçüm
 • Uygulanan maksimum test geriliminin seçimi (25V ve 50V),
 • Özgül direnç için ekranda mesafe girişi, metre (m) ve feet (f) olarak seçilebilir
 • 990 adet ölçüm kaydetme özelliği (10 bank: 99 hücre)
 • Klamp kalibrasyonu
 • PC veri aktarımı (USB)
 • Batarya seviye göstergesi

Parazit gerilim ölçümü UN (RMS)

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0...100 V

1 V

±(10% m.v. + 1 digit)

Eş potansiyel bağlantı ve koruyucu iletkenlerin süreklilik testi

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 3 digits)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

100...1999 Ω

1 Ω

Topraklama direncin ölçümü (3- ve 4-kutuplu)

IEC 61557-5:2007: 0,53 Ω...9999 Ω (dla 50 V)

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(3% m.v. + 3 digits)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

200,0...1999 Ω

1 Ω

±5% m.v.

2000...9999 Ω

1 Ω

±8% m.v.

Klamp ve kazık kullanarak çoklu toprak direncin ölçümü (3 prob+klamp)

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(3% m.v. + 3 digits)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

200...1999 Ω

1 Ω

±5% m.v.

2000...9999 Ω

1 Ω

±8% m.v.

Kazık direncin ölçümü RH i RS

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0...999 Ω

1 Ω

±(5% m.v.+ 8 digits)

1,00k...9,99 kΩ

0,01 kΩ

10,0k...19,9 kΩ

0,1 kΩ

Çift klamp kullanarak toprak direncin ölçümü

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(10% m.v. + 8 digits)

20,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(20% m.v. + 3 digits)

Klamp ve kazık kullanarak toprak direncin ölçümü

Aralık

Çözünürlük

Doğruluk

0,00...9,99 Ωm

0,01 Ωm

4 problu metod için RE ölçüm doğruluğuna bağlı olarak,

±1 dijitten az olmamak kaydıyla

10,0...99,9 Ωm

0,1 Ωm

100...999 Ωm

1 Ωm

1,00...9,99 kΩm

0,01 kΩm

10,0...99,9 kΩm

0,1 kΩm

100...999 kΩm

1 kΩm

Ürün Fotoğrafları