• MRU-30 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200GPS Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-21 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-20 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-10 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120-HD Toprak Direnç Test Cihazı

MRU-200 pisayada tüm ölçüm yöntemleri kullanan tek cihazdır. 2 kutuplu, 3 kutuplu, 4 kutuplu yöntemi ile toprak direncinin ölçümünü gerçekleştirmektedir.

Toprak direnci ölçümü:

 • Yardımcı problar kullanılarak (üç ve dört uçlu yöntemler)
 • Yardımcı problar ve klamp kullanılarak (birden fazla topraklama ölçümü için, üç uç + kelepçe)
 • Çi klamp kullanarak (topraklama ölçümleri için yardımcı probların kullanımı mümkün olmadığında)
 • Yardımcı probların Rs ve Rh direnci,
 • Parazitik sinyalin voltajı ve frekansı,
 • Güç sistemlerinde 162⁄3 Hz, 50 Hz, 60 Hz ve 400 Hz frekanslı parazit gerilimlerin varlığında (uygun ölçüm sinyali frekansının otomatik veya elle seçilmesi ile),
 • Seçilebilir maksimum ölçüm gerilimi (25 V veya 50 V),
 • Kullanılan klampın kalibrasyonu

Toprak empedansının ölçümü:

 • İmpuls metodu kullanılarak (Ölçülen topraklama sistemlerinin bağlan sını kesmek zorunda kalmadan),
 • Üç tip ölçüm impulsu (4 / 10μs; 8 / 20μs; 10 / 350μs)

Zemin direncinin ölçümü (Wenner metodu ile)

 • Probların mesafe aralıklıklarının metre (m) veya feet (f) olarak girilmesi

Koruyucu bağlantılarının ve eş potansiyel baralarının sürekliliğinin ölçülmesi:

 • EN 61557-4 standardına göre - otomatik sıfır fonksiyonlu - akım ≥ 200 mA

Diğer Özellikler:

 • 990 adet ölçümü kayıt edebilme
 • Dahili GPS (sadece MRU-200-GPS).
 • Ölçümün koordinatları cihaz hafızasında saklanır (sadece MRU-200-GPS)
 • Gerçek zamanlı saat
 • Bilgisayara veri aktarımı (USB veya kablosuz - OR-1)
 • Şarj edilebilir pilin durumunun göstergesi

Hata-voltajın Ölçümü

Kademe

Çözünürlük

Doğruluk

0...100 V

1 V

±(2% m.v. + 3 digits)

Girişim Frekansının Ölçümü

Kademe

Çözünürlük

Doğruluk

15...450 Hz

1 Hz

±(1% m.v. + 2 digits)

Toprak Direnç Ölçümü (3 ve 4 kutuplu); Ölçüm aralığı IEC  61557 - 5: 0,100 Ω...19,9 kΩ

Kademe

Çözünürlük

Doğruluk

0,000...3,999 Ω

0,001 Ω

±(2% m.v. + 4 digits)

4,00...39,99 Ω

0,01 Ω

±(2% m.v. + 2 digits)

40,0...399,9 Ω

0,1 Ω

400...3999 Ω

0,001 kΩ

4,00k...19,99 kΩ

0,01 kΩ

±(5% m.v. + 2 digits)

AC Akım Ölçümü

Kademe

Çözünürlük

Doğruluk

0,1...99,9 mA

0,1 mA

±(8% m.v. + 5 digits)

100...999 mA

1 mA

±(8% m.v. + 3 digits)

1,00...4,99 A

0,01 A

±(5% m.v. + 5 digits)1
unspecified 2

5,00...9,99 A

0,01 A

±(5% m.v. + 5 digits)

10,0...99,9 A

0,1 A

100...300 A

1 A

Ürün Fotoğrafları