• MRU-30 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200GPS Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-200 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-21 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-20 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-10 Toprak Direnci Test Cihazı

 • MRU-120-HD Toprak Direnç Test Cihazı

Toprak direnci ölçümü:

 • Problar kullanılarak (üç ve dört uçlu yöntemler)
 • Ölçülen toprakların bağlantısını kesmeden (kelepçe kullanarak) toprak direnci ölçümü,
 • Yardımcı test probları olmadan çift klamp toprk direnci ölçümü
 • Toprak direnci ölçümü (Wenner Yöntemi)
 • EN 61557-4 standardına göre - otomatik sıfır fonksiyonlu - akım ≥ 200 mA
 
Diğer Özellikler:
 • Zorlu çevre koşullarına karşı olağanüstü direnç - çanta muhafazası, toz, su ve düşmelere karşı koruma
 • Yardımcı probların Rs ve Rh direnci

 • Parazitik sinyalin voltajı ve frekansı

 • Güç sistemlerinde 50 Hz ve 60 Hz frekanslı parazit gerilimlerin varlığında (uygun ölçüm sinyali frekansının otomatik veya elle seçilmesi ile)

 • Seçilebilir maksimum ölçüm gerilimi (25 V veya 50 V)
 • 990 test ölçümü kayıt edebilme

 • Bilgisayara veri aktarımı USB
 • Gerçek zamanlı saat (RTC)

 • Şarj edilebilir pilin durumunun göstergesi

Parazitik voltajın ölçümü

Kademe Çözünürlük Doğruluk
0...100 V 1 V ±(2% m.v + 3 digits)
 
 
 
Toprak Direncinin Ölçümü (3 ve 4 kutuplu); Ölçüm aralığı IEC  61557 - 5: 0,30 Ω...19,9 kΩ 
Kademe Çözünürlük Doğruluk
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 2 digits)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200...1999 Ω 1 Ω
2,0k...9,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% m.v. + 4 digits)
10,0k...19,9 kΩ 0,1 kΩ
 • Test akımı: kısa devre altında >200mA
 • Açık terminal gerilimi: seçmeli <25V AC veya <50V AC
 • Test akım frekansı: 125 (50Hz şebeke için); 150Hz (60Hz şebeke için)
   
Yardımcı elektrotlar RS ve RH direnç ölçümü
Kademe Çözünürlük Doğruluk
0...999 Ω 1 Ω ±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
1,00k...9,99 kΩ 0,01 kΩ
10,0k...19,9 kΩ 0,1 kΩ
  
 
 
 

Ürün Fotoğrafları